Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 7. – 10. apríla 2019 sa na pôde Univerzity Széchényi Istvána v Győri konal trinásty ročník Medzinárodnej konferencie študentov mechatroniky a strojárstva.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 5.4.2019 navštívili predstavitelia Technickej fakulty pod vedením prodekanov doc. Ing. Jozefa Žarnovského, PhD. a doc. Ing. Jána Kosibu, PhD. spoločnosť MAHLE Behr Senica, s.r.o.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Vedenie Technickej fakulty v spolupráci s fakultným výborom odborovej organizácie zorganizovalo 21. marca 2019 v priestoroch zamestnaneckej jedálne ŠD A. Bernoláka stretnutie s bývalými zamestnancami. Už niekoľko rokov im týmto spôsobom prejavujú úctu a vďačnosť za prácu a aktivity, ktorými v minulosti prispeli k rozvoju fakulty.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V zmysle dotácií zo štátneho rozpočtu sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Utorok 26.marca vedenie Technickej fakulty na čele s dekanom prof. Ing. Romanom Gálikom, PhD. privítalo vedenie Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky, Technickej univerzity vo Zvolene, na čele s dekanom doc. Ing. Pavlom Beňom, PhD.