Aktuálne informácie

31.01.2017 12:12:35 vložil Ing. Ján Csillag

Dobrá prezentácia je základ úspechu. Technická fakulta išla za študentmi do Mlynov

Po predchádzajúcich troch úspešných ročníkoch Dňa otvorených dverí Technickej fakulty SPU v Nitre v obchodnom centre Galéria Mlyny vedenie TF pod taktovkou dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., 26. januára opäť prezentovalo svoju fakultu širokej verejnosti.

Čítať ďalej…

20.12.2016 16:30:49 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Časopis Acta Technologica Agriculturae zaradený do databázy Scopus

Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že medzinárodný vedecký časopis Acta Technologica Agriculturae bol v roku 2016 zaradený do databázy Scopus.

Čítať ďalej…

19.12.2016 07:23:04 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Študenti Technickej fakulty SPU ocenení Nadáciou CLAAS

Už po piatykrát sa zúčastnili študenti Technickej fakulty SPU v Nitre na udelení ocenenia International Student Prize, ktoré každoročne udeľuje Nadácia CLAAS.

Čítať ďalej…

15.11.2016 10:23:52 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky na konferencii Re-Industralisation of the EU 2016

Excelentná veda, výskum a inovácie sú základom pre rozvoj európskej ekonomiky. Pod týmto heslom bola v Bratislave organizovaná konferencia „Re-Industralisation of the EU 2016“. Predmetom vzájomnej komunikácie účastníkov sa stali nanotechnológie, pokrokové materiály, výrobné technológie a biotechnológie s cieľom zdôrazniť a prediskutovať úlohy vedy, výskumu a inovácií nielen v udržateľnom rozvoji európskej ekonomiky, ale predovšetkým v procese reindustrializácie Európy.

Čítať ďalej…

18.10.2016 10:58:13 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Technická fakulta na jubilejnom ročníku Noci výskumníkov

Jedno z najobľúbenejších európskych podujatí „Noc výskumníkov“ oslávilo koncom septembra 2016 na Slovensku svoje 10. výročie. Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti vedcov ako obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním, ktorí sa každoročne stretávajú s deťmi, študentmi a laickou verejnosťou a odhaľujú im svet vedy a objavov.

Čítať ďalej…