Aktuálne informácie

18.10.2016 10:44:00 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Konferencia Transfér technológií na Slovensku a v zahraničí 2016 aj za účasti zamestnancov TF SPU

V dňoch 6. a 7. októbra 2016 sa zúčastnili zamestnanci Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU na 6. ročníku medzinárodnej konferencií Transfér technológií na Slovensku a v zahraničí 2016.

Čítať ďalej…

28.09.2016 21:32:40 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Stretnutie absolventov Mechanizačnej fakulty po 35 rokoch

Študentské časy patria nepochybne k najkrajším etapám v živote človeka a preto sa vždy k ním radiv spomienkách vraciame.

Čítať ďalej…

27.09.2016 09:59:20 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Športový deň Technickej fakulty

Jubilejný 5. ročník podujatia Športový deň Technickej fakulty zorganizovalo Vedenie TF SPU v Nitre a Športová komisia pri FO OZ PŠaV TF SPU v Nitre pod záštitou dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., a predsedu organizácie doc. Ing. Miroslava Žitňáka, PhD.

Čítať ďalej…

20.09.2016 09:17:53 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Stretnutie expertov z oblasti potravinových inkubátorov na Technickej fakulte

V dňoch 8. a 9. septembra 2016 sa na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konalo medzinárodné stretnutie partnerov projektu FITR -FoodIncubatorsTransformingRegions (www.foodincubators.how).

Čítať ďalej…

10.08.2016 14:32:51 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Stanovisko vedenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej fakulty SPU k medializovanej kauze

Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vedenie Technickej fakulty SPU sa dištancuje od akýchkoľvek aktivít jednotlivých zamestnancov, ktorých výsledkom je poškodenie dobrého mena univerzity a fakulty. V súvislosti s medializovaným obvinením troch zamestnancov SPU v Nitre je vedenie univerzity súčinné s orgánmi činnými v trestnom konaní a v prípade preukázania viny budú prijaté príslušné opatrenia a vyvodené dôsledky aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Čítať ďalej…