Aktuálne informácie

28.09.2016 21:32:40 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Stretnutie absolventov Mechanizačnej fakulty po 35 rokoch

Študentské časy patria nepochybne k najkrajším etapám v živote človeka a preto sa vždy k ním radiv spomienkách vraciame.

Čítať ďalej…

27.09.2016 09:59:20 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Športový deň Technickej fakulty

Jubilejný 5. ročník podujatia Športový deň Technickej fakulty zorganizovalo Vedenie TF SPU v Nitre a Športová komisia pri FO OZ PŠaV TF SPU v Nitre pod záštitou dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., a predsedu organizácie doc. Ing. Miroslava Žitňáka, PhD.

Čítať ďalej…

20.09.2016 09:17:53 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Stretnutie expertov z oblasti potravinových inkubátorov na Technickej fakulte

V dňoch 8. a 9. septembra 2016 sa na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konalo medzinárodné stretnutie partnerov projektu FITR -FoodIncubatorsTransformingRegions (www.foodincubators.how).

Čítať ďalej…

10.08.2016 14:32:51 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Stanovisko vedenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej fakulty SPU k medializovanej kauze

Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vedenie Technickej fakulty SPU sa dištancuje od akýchkoľvek aktivít jednotlivých zamestnancov, ktorých výsledkom je poškodenie dobrého mena univerzity a fakulty. V súvislosti s medializovaným obvinením troch zamestnancov SPU v Nitre je vedenie univerzity súčinné s orgánmi činnými v trestnom konaní a v prípade preukázania viny budú prijaté príslušné opatrenia a vyvodené dôsledky aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Čítať ďalej…

23.06.2016 00:09:52 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Technická fakulta privítala mladých vedcov

Vo štvrtok 16. júna 2016 sa na pôde Technickej fakulty pod odbornou garanciou dekana fakulty prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., konal už XVIII. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie mladých.

Čítať ďalej…