Aktuálne informácie

23.06.2016 00:09:52 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Technická fakulta privítala mladých vedcov

Vo štvrtok 16. júna 2016 sa na pôde Technickej fakulty pod odbornou garanciou dekana fakulty prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., konal už XVIII. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie mladých.

Čítať ďalej…

07.06.2016 10:39:11 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Technická fakulta sa prezentovala na strojárskom veľtrhu

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre je zaraďovaný k najväčším a najvýznamnejším podujatiam svojho druhu u nás.  Už jeho 23. ročník sa konal v dňoch 24. – 27. mája 2016 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Čítať ďalej…

10.05.2016 13:22:47 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Technická fakulta sa prezentovala na Job Expo 2016

Aj tento rok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo veľtrh práce Job Expo 2016. V priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre sa v dňoch 26. až 28. apríla 2016 konal už jeho 6. ročník v spojení s 18. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2016  a 24. ročníkom celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016.

Čítať ďalej…

27.04.2016 14:47:29 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Medzinárodná študentská vedecká konferencia na TF SPU v Nitre

V stredu 20. apríla 2016 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konala medzinárodná študentská vedecká konferencia pod názvom „Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve“. O čo najlepšie umiestnenie sa v troch rokovacích sekciách uchádzalo 32 prác, medzi ktorými boli aj práce zo zahraničných univerzít: z Ukrajiny (2 práce), zo Srbska (2 práce), z Maďarska (1 práca) a z ČR (2 práce).

Čítať ďalej…

27.04.2016 13:59:31 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Trenčiansky robotický deň 2016

Medzinárodná súťažná prehliadka robotov s názvom Trenčiansky robotický deň 2016 sa konala v dňoch 20.4. -  21.4. 2016 v priestoroch Trenčianskeho výstaviska Expo Center. Prehliadku každoročne už 11. rok organizovala SOŠ Pod Sokolicami v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Trenčín a pod záštitami primátora mesta Trenčín, ako aj predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Čítať ďalej…