Aktuálne informácie

07.06.2016 10:39:11 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Technická fakulta sa prezentovala na strojárskom veľtrhu

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre je zaraďovaný k najväčším a najvýznamnejším podujatiam svojho druhu u nás.  Už jeho 23. ročník sa konal v dňoch 24. – 27. mája 2016 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Čítať ďalej…

10.05.2016 13:22:47 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Technická fakulta sa prezentovala na Job Expo 2016

Aj tento rok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo veľtrh práce Job Expo 2016. V priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre sa v dňoch 26. až 28. apríla 2016 konal už jeho 6. ročník v spojení s 18. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2016  a 24. ročníkom celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016.

Čítať ďalej…

27.04.2016 14:47:29 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Medzinárodná študentská vedecká konferencia na TF SPU v Nitre

V stredu 20. apríla 2016 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konala medzinárodná študentská vedecká konferencia pod názvom „Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve“. O čo najlepšie umiestnenie sa v troch rokovacích sekciách uchádzalo 32 prác, medzi ktorými boli aj práce zo zahraničných univerzít: z Ukrajiny (2 práce), zo Srbska (2 práce), z Maďarska (1 práca) a z ČR (2 práce).

Čítať ďalej…

27.04.2016 13:59:31 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Trenčiansky robotický deň 2016

Medzinárodná súťažná prehliadka robotov s názvom Trenčiansky robotický deň 2016 sa konala v dňoch 20.4. -  21.4. 2016 v priestoroch Trenčianskeho výstaviska Expo Center. Prehliadku každoročne už 11. rok organizovala SOŠ Pod Sokolicami v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Trenčín a pod záštitami primátora mesta Trenčín, ako aj predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Čítať ďalej…

31.03.2016 11:37:02 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Predlžujeme termín podania prihlášok na bakalárskych študijných programoch

Vážení uchádzači o štúdium, oznamujeme Vám, že termín zaslania prihlášok na štúdium bakalárskych študijných programov na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2016/2017 sa predlžuje do 30. apríla 2016.

Čítať ďalej…