Aktuálne informácie

31.03.2016 10:23:34 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Rektor ocenil vynikajúcich pedagógov SPU

Aj tento rok rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. ocenil pri príležitosti Dňa učiteľov významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno našej univerzity, dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a vedeckovýskumnej činnosti.

Čítať ďalej…

31.03.2016 10:22:49 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Pripravujeme kurz Tribotechnik

Milí študenti, využite možnosť zlepšiť si pozíciu na trhu práce v rámci Vášho štúdia na Technickej fakulte s osvedčením o absolvovaní kurzu: Tribotechnik.

Čítať ďalej…

31.03.2016 07:44:40 vložil Ing. Ján Csillag

Deň kariéry na SPU 2016

Slovenská poľnohospodárska univerzita a Kariérne centrum SPU v Nitre vás pozýva na Deň kariéry 2016, ktorý sa uskutoční 6. apríla 2016 od 8.45 h vo vestibule pod aulou SPU.

Čítať ďalej…

23.03.2016 11:28:53 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

Veľkonočné sviatky plné pohody a príjemných rodinných a priateľských stretnutí študentom, zamestnancom a priaznivcom fakulty praje prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. dekan TF SPU v Nitre.

Čítať ďalej…

29.02.2016 09:32:56 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Deň otvorených dverí na Technickej fakulte 2016

Po úspešnom priebehu Dňa otvorených dverí v obchodnom centre Galéria Mlyny zorganizovala Technická fakulta pre uchádzačov o štúdium Deň otvorených dverí priamo v priestoroch katedier.

Čítať ďalej…