Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V posluchárni CH sa v stredu 25.marca 2015 uskutoční Kariérny deň Technickej fakulty SPU v Nitre.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V zmysle „Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015“ sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Vedenie TF SPU v Nitre kladie mimoriadny dôraz pri výchove študentov na ich odborné a praktické vzdelanie vyplývajúce z požiadaviek a potrieb praxe, čo je možné uskutočniť len v rámci úzkej spolupráce s výrobnými podnikmi národného hospodárstva a realizáciou odborných praxí študentov priamo v priestoroch podnikov.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Po úspešnom priebehu Dňa otvorených dverí v obchodnom centre Galéria Mlyny dňa 13. 1. 2015 zorganizovala Technická fakulta pre uchádzačov o štúdium Deň otvorených dverí 18. 2. 2015 priamo v priestoroch katedier.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Technická fakulta SPU v Nitre  v rámci hodnotenia záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl za roky 2011 až 2013 získala významné umiestnenie na 9. mieste medzi fakultami slovenských vysokých škôl.