Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V tomto roku si Mendelová univerzita v Brne pripomína 95. výročie svojho vzniku v roku 1919.  Významnú udalosť si spolu s predstaviteľmi domácich a zahraničných univerzít pripomenuli jej akademický funkcionári  a celá akademická obec 21. októbra 2014 na slávnostnom zasadaní vedeckej rady univerzity.

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

V dňoch 16. – 19. októbra 2014 sa pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v rámci podujatia Autosalon – Autoshow 2014 konala prehliadka osobných, úžitkových a nákladných automobilov, dopravnej techniky, autopríslušenstva a servisnej a garážovej techniky.

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

Stalo sa dlhoročnou tradíciou, že pri príležitosti Dňa učiteľov oceňuje rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ďakovným listom učiteľov za dlhoročnú pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, úspešnú prácu so študentmi, ako aj za zásluhy pri rozvoji univerzity.