Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 27.9.2017 sa pracovníci KEAI prof. Hrubý, doc. Lukáč, Ing. Cviklovič, Ing. Tóth zúčastnili konferencie „História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku“ , ktorá sa konala v Banskej Štiavnici.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020. Tvorí súčasť celoeurópskej iniciatívy zameranej na populárno-vedeckú činnosť a učenie sa zábavnou formou. Uskutočňuje sa každý rok posledný piatok v septembri a je do nej zapojených viac ako 30 krajín a vyše 300 miest.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Desiati doktorandi Technickej fakulty SPU v Nitre v dňoch 13. až 14. septembra 2017 aktívne vystúpili na pôde Technickej fakulty České zemědělské univerzity v Prahe v rámci Medzinárodnej konferencie mladých ICYS 2017.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Ani nepriaznivá predpoveď počasia na utorok, 12. septembra 2017 neubrala zamestnancom Technickej fakulty na entuziazme pri príprave 6. ročníka Športového dňa Technickej fakulty. Podujatie je každoročne organizované Vedením TF SPU v Nitre a Športovou komisiou pri FO OZ PŠaV TF SPU v Nitre pod záštitou dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., a predsedu organizácie doc. Ing. Miroslava Žitňáka, PhD.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 13. a 14. júna 2017 sa na Technickej fakulte SPU v Nitre konalo druhé stretnutie partnerov projektu MOVECO - Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy.