Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Traja študenti inžinierskeho štúdia na Technickej fakulte sa pod vedením doc. Dr. Ing. Juraja Magu, zúčastnili na XI.  Medzinárodnej študentskej strojárskej konferencií na Univerzite Istvána Széchényiho v Győri.

vložil: Ing. Ján Csillag

Oslávte s nami 30 rokov programu Erasmus+ a zdieľajte vaše príbehy a zážitky, ktoré sú výsledkom úspešnej realizácie projektu alebo mobility. Ak si myslíte, že práve Váš Erasmus+ príbeh je zaujímavý a inšpiratívny pre ostatných, neváhajte a napíšte nám, my chceme o ňom počuť.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V stredu 26. apríla 2017 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konala medzinárodná študentská vedecká konferencia pod názvom „Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve“.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Technickú fakultu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (TF SPU) v Nitre navštívila 11. apríla 2017 delegácia z Technologického inštitútu Estónskej univerzity prírodných vied (Eesti Maaülikool, EMÜ, Estonian University of Life Sciences) v Tartu.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Zhromaždenie akademickej obce a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre sa uskutočnilo dňa 28. marca 2017 o 10.30 h v Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka.