Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Osmičkové roky sa nezmazateľne zapísali aj do pamäte absolventov denného štúdia na Mechanizačnej fakulte z roku 1988. V posledný októbrový piatok sa stretli na akademickej pôde SPU, aby si opäť zaspomínali na študentské časy v meste pod Zoborom, pochválili sa životnými úspechmi, obnovili pretrhnuté kontakty.

vložil: Ing. Ján Csillag

Slávnostnými imatrikuláciami 216-tich študentov denného bakalárskeho štúdia Technickej fakulty sa konala v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Odštartovala tak imatrikulačný týždeň.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF na svojom zasadnutí dňa 27. 9. 2018 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2017/2018.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

ZF Slovakia, a.s. v rámci spolupráce s Technickou fakultou otvára 1. ročník ZF Univerzity. Riadiace pracovníci spoločnosti zabezpečia počas celého zimného semestra prednášky pre študentov z rôznych študijných programov, ako aj prehliadku závodov Levice/Trnava.