Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF na svojom zasadnutí dňa 27. 9. 2018 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2017/2018.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

ZF Slovakia, a.s. v rámci spolupráce s Technickou fakultou otvára 1. ročník ZF Univerzity. Riadiace pracovníci spoločnosti zabezpečia počas celého zimného semestra prednášky pre študentov z rôznych študijných programov, ako aj prehliadku závodov Levice/Trnava.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Európska noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 24.9.2018 navštívil kolektív pedagogických pracovníkov TF SPU v Nitre pod vedením dekana prof. Ing. Romana Gálika, PhD. spoločnosť Muehlbauer Technologies, s.r.o. v Nitre.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Na pôde Technickej fakulty SPU v Nitre sa 25. septembra 2018 konala pracovná návšteva zástupcov Fakulty elektrotechniky, počítačových vied a informačných technológií (FERIT) z chorvátskej Univerzity Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku a zástupcov spoločnosti Muehlbauer Technologies, s.r.o.