Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Vedenie TF SPU v Nitre kladie mimoriadny dôraz pri výchove študentov na ich odborné a praktické vzdelanie vyplývajúce z požiadaviek a potrieb praxe, čo je možné uskutočniť len v rámci úzkej spolupráce s výrobnými podnikmi národného hospodárstva a realizáciou odborných praxí študentov priamo v priestoroch podnikov.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Po úspešnom priebehu Dňa otvorených dverí v obchodnom centre Galéria Mlyny dňa 13. 1. 2015 zorganizovala Technická fakulta pre uchádzačov o štúdium Deň otvorených dverí 18. 2. 2015 priamo v priestoroch katedier.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Technická fakulta SPU v Nitre  v rámci hodnotenia záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl za roky 2011 až 2013 získala významné umiestnenie na 9. mieste medzi fakultami slovenských vysokých škôl.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Zástupcovia Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod vedením dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. sa v dňoch 4. – 6. 2. 2015 zúčastnili na pozvanie dekana Zemědělskej fakulty Dr.h.c. prof. Ing. Miloslava Šocha, CSc. pracovnej návštevy na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., odovzdal v pondelok, 2. februára 2015 na pôde Technickej fakulty SPU v Nitre menovací dekrét prof. Ing. Zdenkovi Tkáčovi, PhD., ktorý bude v rokoch 2015 až 2019 zastávať funkciu dekana fakulty druhé funkčné obdobie.