Aktuálne informácie

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

V dňoch  20. – 23. marca 2013 sa konal na Výstavisku Agrokomplex 4. Medzinárodný poľnohospodár-sky veľtrh Agrosalón. Vyše sto domácich a zahraničných vystavovateľov sa pokúsilo priniesť agropodnikaťeľom ucelený pohľad na súčasný trh s poľnohospodárskou technikou. Záštitu nad veľtrhom, na ktorom sa prezentovala  svojou expozíciou i Technická fakulta SPU v Nitre, prevzal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

Pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca usporiadalo vedenie SPU na čele s rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., slávnostné podujatie, v rámci ktorého bola ocenená práca tých pedagógov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity.