Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, športu a je určený aj pre vyučujúcich. Medzi pobyty, ktoré sú niečím výnimočné, sa určite zaradí aj stáž Ing. Abrahama Kabuteya, Ph.D., odborného asistenta z Českej zemědelskej univerzity v Prahe, pôvodom z Ghany.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 12.-16.2.2018 sa uskutočnil kick-off meeting na Technische Universität Ilmenau v Spolkovej republike Nemecko k projektu „Fostering Internationalisation in AgRicultural Engineering in Iran and Russia [FARMER]“, riešenému v rámci programu Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity building in the field of higher education.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Po úspešnom priebehu Dňa otvorených dverí v obchodnom centre Galéria Mlyny dňa 6. 2. 2018 zorganizovala Technická fakulta pre uchádzačov o štúdium Deň otvorených dverí 15. 2. 2018 priamo v priestoroch katedier.

vložil: Ing. Ján Csillag

Európsky monitorovací komitét FEANI (Európska inžinierska federácia) na svojom poslednom zasadnutí rozhodol o zaradení Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do Indexu – FEANI.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Vstupné priestory Galérie Mlyny patrili 6. februára katedrám a pracoviskám Technickej fakulty. Záujemcom o štúdium a širokej verejnosti prezentovali nielen akreditované študijné programy, ktoré na fakulte ponúkajú, ale návštevníci si mohli na „vlastnej koži“ vyskúšať aj rôzne novinky zo sveta techniky a technológií. Mnohé otázky boli smerované na prepojenie vzdelávacej činnosti s praxou, uplatnenie absolventov TF v praxi, ako aj na informácie o študentskom živote na fakulte.