Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Na zasadnutí Vedeckej rady TF SPU v Nitre dňa 22. novembra 2017 odovzdal jej predseda a dekan fakulty prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., študentom Bc. Marekovi Mojžišovi, Bc. Filipovi Tábimu a Bc. Jaroslavovi Demovi ocenenie Nadácie CLAAS.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 21. 11. 2017 sa v rámci Dňa kariéry na SPU v Nitre zaplnila do posledného miesta aj poslucháreň CH, kde sa prezentovali potenciálni zamestnávatelia študentom Technickej fakulty SPU v Nitre.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Výbor Sekcie pre vedeckú o odbornú literatúru a počítačové programy Literárny fond udelil na svojom zasadnutí dňa 21. 9. 2017 prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v šk. r. 2016/201.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 27.9.2017 sa pracovníci KEAI prof. Hrubý, doc. Lukáč, Ing. Cviklovič, Ing. Tóth zúčastnili konferencie „História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku“ , ktorá sa konala v Banskej Štiavnici.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020. Tvorí súčasť celoeurópskej iniciatívy zameranej na populárno-vedeckú činnosť a učenie sa zábavnou formou. Uskutočňuje sa každý rok posledný piatok v septembri a je do nej zapojených viac ako 30 krajín a vyše 300 miest.