Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V zmysle „Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018“ sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Technická fakulta poskytuje okrem kvalitného vzdelávania v akreditovaných študijných programoch aj ďalšie možnosti zvyšovania kvalifikácie a odborného rastu.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, športu a je určený aj pre vyučujúcich. Medzi pobyty, ktoré sú niečím výnimočné, sa určite zaradí aj stáž Ing. Abrahama Kabuteya, Ph.D., odborného asistenta z Českej zemědelskej univerzity v Prahe, pôvodom z Ghany.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 12.-16.2.2018 sa uskutočnil kick-off meeting na Technische Universität Ilmenau v Spolkovej republike Nemecko k projektu „Fostering Internationalisation in AgRicultural Engineering in Iran and Russia [FARMER]“, riešenému v rámci programu Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity building in the field of higher education.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Po úspešnom priebehu Dňa otvorených dverí v obchodnom centre Galéria Mlyny dňa 6. 2. 2018 zorganizovala Technická fakulta pre uchádzačov o štúdium Deň otvorených dverí 15. 2. 2018 priamo v priestoroch katedier.