Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V stredu 22. apríla 2015 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konala medzinárodná študentská vedecká konferencia pod názvom „Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve“.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Program Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii " NAJNOVŠIE TRENDY V POĽNOHOSPODÁRSTVE, V STROJÁRSTVE A V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE"

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh AGROSALÓN už piatykrát otvoril v dňoch 25. až 28. marca 2015 svoje brány viac ako 150 domácim a zahraničným vystavovateľom, ktorých hlavným cieľom sa stala prezentácia najnovších technológií v tomto odvetví.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 31. marca a 1. apríla 2015 sa konal na výstavisku Expo Center a. s. v Trenčíne pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu už 10 ročník trenčianskych robotických dní pre žiakov základných a stredných škôl.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Pri príležitosti Dňa učiteľov prijal a ocenil rektor SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. osobnosti z radov zamestnancov univerzity, ktoré sa svojou činnosťou v oblasti rozvoja, výchovno-vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti zaslúžili o šírenie dobrého mena  univerzity.