Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

MOVECO, projekt financovaný z fondov EÚ, spúšťa novú online platformu, ktorá ponúkne výmenu materiálov, surovín a výrobkov.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 22. a 23. mája 2018 doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. a Ing. Marta Harničárová, PhD. z Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU v Nitre absolvovali odbornú stáž v spoločnosti Europa Consortium Regional Development. Súčasťou odborných aktivít bola aj prezentácia ich skúseností na medzinárodnom workshope organizovanom v Budapešti.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 28. mája až 1. júna 2018 sa v priestoroch Technickej fakulty SPU v Nitre uskutočnilo päťdňové projektové stretnutie členov riešiteľského kolektívu projektu Fostering Internationalization in AgRicultural Engineering in Iran and Russia [FARMER]Erasmus+ Project 585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Tohtoročný, v poradí už 25. medzinárodný strojársky veľtrh, privítal  22. mája 2018 svojich prvých návštevníkov. Podujatie, nad ktorým už niekoľko rokov drží záštitu Ministerstvo hospodárstva SR, patrí u nás v súčasnosti k najvýznamnejším svojho druhu. Domáci a zahraniční vystavovatelia na ňom prezentujú najnovšie stroje, zariadenia, výrobky, ale i technológie výroby.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 4. – 9. mája 2018 sa uskutočnila návšteva expertov SPU v Nitre v Albánsku s cieľom pomôcť albánskym partnerom v rámci prístupového procesu do EÚ v oblasti vedy, techniky a vzdelávania. Návšteva bola súčasťou projektu rozvojovej pomoci CETIR, ktorý získala FEM SPU v Nitre na tému "Towards Agriculture and Rural Development in Albania (TARDA)" č. SAMRS/CETIR/127/393/2018 – 16/4/2018-SAMRS