Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Vo voľbách kandidáta na dekana TF SPU v Nitre, ktoré sa uskutočnili 11. 09. 2018 na zasadnutí AS TF SPU v Nitre, bol v prvom kole tajných volieb jednomyseľne zvolený  za kandidáta na dekana TF SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018 - 2022 prof. Ing. Roman Gálik, PhD. Blahoželáme.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Počas a koncom letného semestra minulého akademického roka žila Katedra fyziky prípravami a realizáciou dvoch medzinárodných konferencií, ktoré sa uskutočnili z kapacitných aj ekonomických dôvodov paralelne.

vložil: Ing. Ján Csillag

Predstavitelia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Al-Quds Open University v Ramalláhu, Palestína, podpísali dohodu o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva medzi oboma stranami.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

MOVECO, projekt financovaný z fondov EÚ, spúšťa novú online platformu, ktorá ponúkne výmenu materiálov, surovín a výrobkov.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 22. a 23. mája 2018 doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. a Ing. Marta Harničárová, PhD. z Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU v Nitre absolvovali odbornú stáž v spoločnosti Europa Consortium Regional Development. Súčasťou odborných aktivít bola aj prezentácia ich skúseností na medzinárodnom workshope organizovanom v Budapešti.