Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 4. – 9. mája 2018 sa uskutočnila návšteva expertov SPU v Nitre v Albánsku s cieľom pomôcť albánskym partnerom v rámci prístupového procesu do EÚ v oblasti vedy, techniky a vzdelávania. Návšteva bola súčasťou projektu rozvojovej pomoci CETIR, ktorý získala FEM SPU v Nitre na tému "Towards Agriculture and Rural Development in Albania (TARDA)" č. SAMRS/CETIR/127/393/2018 – 16/4/2018-SAMRS

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Študenti Bc. Martin Masár, Bc. Peter Holý a Bc. Dominik Horňák úspešne reprezentovali Technickú fakultu na súťaži ŠVOČ v odbore výrobná technika vo Zvolene, ktorá sa konala 15. mája 2018 na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene.

vložil: Ing. Ján Csillag

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre, ktoré sa uskutočnilo 3. mája, odovzdal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekréty siedmim novým docentom.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V stredu 25. apríla 2018 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity  v Nitre konala medzinárodná študentská vedecká konferencia pod názvom „Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve“. O čo najlepšie umiestnenie sa v troch rokovacích sekciách uchádzalo 26 prác, medzi ktorými boli aj práce zo zahraničných univerzít: z Ruskej federácie (1 práca) a z ČR (2 práce). 

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu financovaného z International Visegrad fund (No.21730049 Creating a platform to adress the techniques used in agriculture and economic groundwater management).