Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 28. mája až 1. júna 2018 sa v priestoroch Technickej fakulty SPU v Nitre uskutočnilo päťdňové projektové stretnutie členov riešiteľského kolektívu projektu Fostering Internationalization in AgRicultural Engineering in Iran and Russia [FARMER]Erasmus+ Project 585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Tohtoročný, v poradí už 25. medzinárodný strojársky veľtrh, privítal  22. mája 2018 svojich prvých návštevníkov. Podujatie, nad ktorým už niekoľko rokov drží záštitu Ministerstvo hospodárstva SR, patrí u nás v súčasnosti k najvýznamnejším svojho druhu. Domáci a zahraniční vystavovatelia na ňom prezentujú najnovšie stroje, zariadenia, výrobky, ale i technológie výroby.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 4. – 9. mája 2018 sa uskutočnila návšteva expertov SPU v Nitre v Albánsku s cieľom pomôcť albánskym partnerom v rámci prístupového procesu do EÚ v oblasti vedy, techniky a vzdelávania. Návšteva bola súčasťou projektu rozvojovej pomoci CETIR, ktorý získala FEM SPU v Nitre na tému "Towards Agriculture and Rural Development in Albania (TARDA)" č. SAMRS/CETIR/127/393/2018 – 16/4/2018-SAMRS

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Študenti Bc. Martin Masár, Bc. Peter Holý a Bc. Dominik Horňák úspešne reprezentovali Technickú fakultu na súťaži ŠVOČ v odbore výrobná technika vo Zvolene, ktorá sa konala 15. mája 2018 na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene.

vložil: Ing. Ján Csillag

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre, ktoré sa uskutočnilo 3. mája, odovzdal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekréty siedmim novým docentom.