Čo priniesla stáž v rámci programu ERASMUS+?

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, športu a je určený aj pre vyučujúcich. Medzi pobyty, ktoré sú niečím výnimočné, sa určite zaradí aj stáž Ing. Abrahama Kabuteya, Ph.D., odborného asistenta z Českej zemědelskej univerzity v Prahe, pôvodom z Ghany. Dvojtýždňový pobyt na Katedre fyziky v rámci programu Erasmus+ bol nesmierne bohatý a organizačne ho zabezpečovali doktorandi Katedry fyziky Ing. Ana Petrović a Ing. Matúš Bilčík.

Vedecký program stáže bol zameraný na výskum originálnych palmových olejov z Ghany, zrejme aj preto, že Ghana je významným producentom palmového oleja. Uskutočnili sa merania v Laboratóriu fyzikálnych vlastností surovín a potravín Výskumného centra AgroBiotech v spolupráci s Ing. Petrović, ktorá sa zaoberá výskumom materiálov metódami termickej analýzy vo svojej dizertačnej práci.

Nad rámec oficiálneho programu, avšak nie náhodou, keďže predmet s podobným názvom zahŕňajúci uvedenú problematiku vyučuje aj doktorandov na TF ČZU v Prahe, ponúkol Ing. Kabutey našim doktorandom prednášku o vedeckom publikovaní s názvom „Scientific Writing Skills“. Prednášky sa zúčastnili doktorandi a učitelia z Katedry fyziky a tiež doktorandi z Katedry dopravy a manipulácie. Prednáška priniesla nesmierne užitočné a kvalifikované informácie od mladého vedeckého pracovníka s bohatými skúsenosťami o čom svedčí aj počet záznamov v databáze Web of Science.

Súčasťou vedeckého programu bola exkurzia v laboratóriách katedry a podrobnejšie zoznámenie sa s tematickým zameraním výskumu na katedre. Prehliadka Nitry a okolia bola príjemným spestrením pobytu pre Ing. Kabuteya. Nemožno nespomenúť jedinečný gastronomický zážitok, ktorý nám pripravil Ing. Kabutey, niečo ako mini-exkurziu do ghanskej kuchyne. Pripravil pre nás niekoľko tradičných jedál z bežne dostupných surovín a špecifických ingrediencií. Okrem iného sme spoznali v Ghane veľmi rozšírenú potravinu „cassava“ pripravenú na viacero spôsobov.

Vráťme sa k otázke na začiatku článku, takže čo nám priniesla stáž v rámci programu Erasmus+?

Merateľný vedecký prínos stáže síce nie je okamžitý, vzhľadom na to, že príprava hodnotnej publikácie a recenzný proces si vyžadujú niekoľko mesiacov, je však nespochybniteľný (nielen) ako zdroj inšpirácie a začiatok reálnej vedeckej spolupráce. Nutnou podmienkou úspešnej vedy je infraštruktúra, nie však postačujúcou. Najvyššou hodnotou je ľudský potenciál – tím, ktorý disponuje vedomosťami, skúsenosťami, intuíciou, zvedavosťou, nadšením...  A práve taký tím sa formuje aj vďaka stáži Ing. Kabuteya na Katedre fyziky.

V. Vozárová

Späť