Študenti TF SPU v Nitre získali prémiu za najlepšiu prácu ŠVK

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Výbor Sekcie pre vedeckú o odbornú literatúru a počítačové programy Literárny fond udelil na svojom zasadnutí dňa 21. 9. 2017 prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v šk. r. 2016/2017 nasledovným študentom Technickej fakulty SPU v Nitre:

Michal Lisý: Návrh modernizácie osvetlenia osvetlenia vo výrobnej organizácii (vedúca záverečnej práce – doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.)

Michaela Némethová: Hluk ako záťažový faktor pracovného prostredia (vedúca záverečnej práce – doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.)

Patri Kósa: Automatický raziaci stroj na tvárnenie plastov (vedúci záverečnej práce: Ing. Martin Olejár, PhD.)   

Späť