Študentská vedecká konferencia na Technickej fakulte

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 25.04.2019 sa konala v priestoroch Technickej fakulty Medzinárodná študentská vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana prof. Ing. Romana Gálik, PhD.. Na konferencii vystúpilo 40 študentov zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky. Konferencia prebiehala v štyroch sekciách. Víťazmi v jednotlivých sekciách sa stali:

Riadiace systémy vo výrobnej technike

  1. Bc. Marián Šándor
  2. Bc. Dávid Sakman
  3. Bc. Dušan Marko

Poľnohospodárska a potravinárska technika

  1. Bc. Juraj Rožek
  2. Benjamín Brocka
  3. Bc. Martin Dočkalík

Technika pre biosystémy a ergonómia

  1. Bc. Jozef Páleník
  2. Michal Klokner
  3. Bc. Katarína Magyariová

Dopravná a manipulačná technika

  1. Bc. Tibor Legárd
  2. Bc. Patrícia Feriancová
  3. Bc. Marek Halúz

Zároveň Bc. Marián Šándor získal ocenenie Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a stal sa ambasádorom uvedeného združenia pri propagácii technického vzdelávania.

Späť