Bc. Martin Masár získal prvé miesto na súťaži ŠVOČ vo Zvolene

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Študenti Bc. Martin Masár, Bc. Peter Holý a Bc. Dominik Horňák úspešne reprezentovali Technickú fakultu na súťaži ŠVOČ v odbore výrobná technika vo Zvolene, ktorá sa konala 15. mája 2018 na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene.

Príspevky všetkých troch boli veľmi kvalitné a dobre prezentované. Študenti mali práce v odbore mobilnej robotiky, čo je stále viac rozvíjaná téma na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky. Prvé miesto v sekcii získal Bc. Martin Masár so svojou robotickou kosačkou, ktorá bola i predmetom jeho diplomovej práce. Za reprezentáciu Technickej fakulty ďakujeme a blahoželáme k umiestneniu.

Späť