Časopis Acta Technologica Agriculturae zaradený do databázy Scopus

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Medzinárodný vedecký časopis Acta Technologica Agriculturae bol v roku 2016 zaradený do databázy Scopus. Časopis je publikovaný ako vedecký časopis od roku 1998 a venuje sa problematike techniky so zameraním na strojárstvo, poľnohospodárske a biologické vedy a materiály.

Vychádza elektronicky aj v tlačenej forme štvrťročne, v mesiacoch marec, jún, september a december, pričom v priemere je publikovaných 24 vedeckých príspevkov ročne. Všetky príspevky sú publikované v anglickom jazyku a recenzovanie prebieha anonymne (spôsobom double-blind peer review).

Členovia medzinárodnej redakčnej rady pochádzajú z Európy, Ázie, Ameriky a Austrálie. Od roku 2013 sa všetky príspevky časopisu zasielajú do vydavateľstva DeGruyter.

Časopis je excerpovaný do medzinárodných informačných systémov:

 • AGRICOLA (National Agricultural Library)
 • AGRIS
 • Baidu Scholar
 • CABI (over 50 subsections)
 • Celdes
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • EBSCO (relevant databases)
 • EBSCO Discovery Service
 • Elsevier – SCOPUS
 • Genamics JournalSeek
 • Google Scholar
 • J-Gate
 • JournalTOCs
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ReadCube
 • ResearchGate
 • Sherpa/RoMEO
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • WorldCat (OCLC)

Bližšie informácie o časopise nájdete na stránke: https://www.degruyter.com/view/j/ata

Späť