Deň otvorených dverí s priestoroch Technickej fakulty

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Po úspešnom priebehu Dňa otvorených dverí v obchodnom centre Galéria Mlyny dňa 6. 2. 2018 zorganizovala Technická fakulta pre uchádzačov o štúdium Deň otvorených dverí 15. 2. 2018 priamo v priestoroch katedier.

Takmer 300 uchádzačov o štúdium informoval v úvodnej časti prodekan TF SPU v Nitre prof. Ing. Roman Gálik, PhD., o štruktúre fakulty, o možnostiach štúdia na fakulte, prijímacom konaní, zahraničných mobilitách, ako aj o uplatnení absolventov v praxi. V druhej časti programu si uchádzači prezreli v doprovode erudovaných pracovníkov katedier jednotlivé pracoviská fakulty, cvičebne a laboratóriá, kde sa oboznámili s praktickou časťou vyučovania jednotlivých predmetov.

Späť