Kariérny deň na SPU v Nitre

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 21. 11. 2017 sa v rámci Dňa kariéry na SPU v Nitre zaplnila do posledného miesta aj poslucháreň CH, kde sa prezentovali potenciálni zamestnávatelia študentom Technickej fakulty SPU v Nitre.

O podujatie bol zo strany zamestnávateľov veľký záujem, študenti si vypočuli prednášky šiestich špičkových firiem zameraných na automobilový priemysel. Každá firma mala svoj informačný stánok, kde sa študenti informovali na pracovné ponuky, ponuky na stáže, brigády, praxe alebo na spoluprácu pri riešení bakalárskych a diplomových prác. Veríme, že začatá komunikácia medzi študentmi TF SPU v Nitre a firmami bude pokračovať aj po skočení Dňa kariéry a že študenti využijú všetky ponuky a možnosti, ktoré sa im otvorili.

Späť