Konferencia „História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku“

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 27.9.2017 sa pracovníci KEAI prof. Hrubý, doc. Lukáč, Ing. Cviklovič, Ing. Tóth zúčastnili konferencie „História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku“ , ktorá sa konala v Banskej Štiavnici. Konferencia bola organizovaná z príležitosti 80. výročia založenia prvej vysokej školy technickej na Slovensku. Jej obsah bol zameraný na aktuálne problémy elektrotechniky hlavne v oblastiach mikroelektroniky, nanoelektroniky, mechatronických systémom v automobiloch, informatizácie Slovenska od začiatkov až po súčasnosť, mobilných zariadení na výrobu elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov, vývoju elektronickej hudby a využitiu modelov pri výučbe elektrotechniky.

Späť