Medzinárodná konferencia mladých v Prahe (ICYS 2017)

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Desiati doktorandi Technickej fakulty SPU v Nitre v dňoch 13. až 14. septembra 2017 aktívne vystúpili na pôde Technickej fakulty České zemědělské univerzity v Prahe v rámci Medzinárodnej konferencie mladých ICYS 2017.

Konferencia sa už po devätnásty krát každoročne striedavo organizuje na podobne zameraných fakultách v Prahe, Nitre, Brne a vo Zvolene. Cieľom konferencie bolo vzájomné si odovzdávanie informácií o súčasnom stave poznania v oblastiach tém konferencie, a prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti doktorandov. Nezanedbateľné bolo aj vytváranie nových kontaktov a ďalšie posilňovanie dnes už veľmi dobrých vzťahov medzi fakultami.

Späť