Pekný úspech študentov Technickej fakulty v Győri

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Traja študenti inžinierskeho štúdia na Technickej fakulte sa pod vedením doc. Dr. Ing. Juraja Magu, zúčastnili na XI.  Medzinárodnej študentskej strojárskej konferencií na Univerzite Istvána Széchényiho v Győri.

Zúčastnili sa tu študenti technických fakúlt zo Slovenska STU Bratislava, SPU Nitra, z Rumunska Politehnica University of Timișoara, Universitatea Sapientia Sighisoarei, Babeș-Bolyai University Cluj Napoca; zo Srbska VTŠ Subotica a  zo štyroch univerzít z Maďarska. Prvý deň sa začal prezentáciou fakúlt a univerzít účastníkov konferencie. Zároveň ich usporiadatelia na základe profesnej orientácie prerozdelili do niekoľkých tvorivých skupín. Po úvodnej registrácií a organizačných záležitostiach konferenciu na druhý deň otvoril rektor univerzity Prof. Dr. Péter Földesi. Nepochybne zaujímavou časťou bola prezentácia zástupcov odbornej praxe, ktorá vyvrcholila do zadania úloh pre jednotlivé tvorivé skupiny.

Vedenie fakulty ďakuje študentom Bc. Patrikovi Kóšovi, Bc. Anne Mácsikovej a Bc. Tomášovi Teľuchovi za vzornú reprezentáciu a propagáciu Technickej fakulty a zároveň blahoželá Bc. Patrikovi Kóšovi, ktorý ako najaktívnejší člen víťaznej skupiny prezentoval víťaznú prácu pred hodnotiacou komisiou.

Späť