Pripomenuli sme si Deň učiteľov, rektor ocenil významné osobnosti

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Pri príležitosti Dňa učiteľov usporiadalo vedenie SPU na čele s rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., slávnostné podujatie, v rámci ktorého bola ocenená práca tých pedagógov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity.

Na návrh dekana Technickej fakulty prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. odovzdal Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, rektor SPU v Nitre, dňa 28. marca 2017 ďakovný list za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, vedeckovýskumnej činnosti, v propagácií a v šírení dobrého mena svojej fakulty a univerzity doc. Ing. Marekovi Angelovičovi, PhD. Blahoželáme.

Späť