Stretnutie vedenia TF s bývalými zamestnancami

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Už tradične patrí jeden z posledných dni januára milému podujatiu, ktoré organizuje Vedenie Technickej fakulty pre bývalých zamestnancov. Spolu so zástupcami fakultného výboru odborovej organizácie im chce aj touto formou poďakovať za prácu a aktivity, ktorými počas svojho profesného života prispeli nielen k rozvoju pracoviska, na ktorom pôsobili, ale i k rozvoju celej fakulty.

Tohtoročné podujatie sa konalo v priestoroch zamestnaneckej jedálne Študentského domova A. Bernoláka. V úvode sa bývalým učiteľom, výskumným a technickým pracovníkom prihovoril dekan fakulty. Prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. vo svojom príhovore v krátkosti informoval o udalostiach, ktorými žila fakulta v predchádzajúcom roku, a o cieľoch a zámeroch na rok 2017. V závere svojho vystúpenia obdaril kvetinovými darčekmi všetkých, ktorí sa v roku 2016 dožili významného životného jubileá a zaželal im pevné zdravie, pohodu a spokojnosť v kruhu svojich rodín. V tichej spomienke naši seniori a ostatní prítomní vzdali úctu i tým, ktorí nás v predchádzajúcom roku navždy opustili.

Oficiálnu časť vystriedali neformálne diskusie zamerané predovšetkým na udalosti prežité v uplynulom roku. Príjemnú atmosféru pri vzájomných spomienkach a rozhovorov podporilo i malé občerstvenie.

Ďakujeme všetkým bývalým zamestnancom, ktorí prijali naše pozvanie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Späť