Študenti Technickej fakulty SPU ocenení Nadáciou CLAAS

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Už po piatykrát sa zúčastnili študenti Technickej fakulty SPU v Nitre na udelení ocenenia International Student Prize, ktoré každoročne udeľuje Nadácia CLAAS. Študenti boli vybraní na základe posúdenia ich kvalitne spracovaných a obhájených bakalárskych prác v akademickom roku 2015/2016 a tento rok si osobne v sídle nadácie v Harsewinkeli v Nemecku prevzali diplom a finančnú podporu na ďalšie štúdium Bc. Peter Holý, Bc. Marián Potocký a Bc. Tomáš Telúch. Ocenenie im osobne odovzdal Helmuta Claasa, ktorý sa v lete tohto roka dožil 90 rokov. Počas slávnostného ceremoniálu konaného v Technoparku sídla spoločnosti Claas sa za dlhoročnú spoluprácu a finančnú podporu pánu Claasovi v mene dekana Technickej fakulty poďakoval prof. Rataj a odovzdal mu Pamätnú medailu TF SPU v Nitre a Ďakovný list dekana.

Študentom k ich úspechu a získaniu finančnej podpory zablahoželal na zasadnutí Vedeckej rady TF SPU aj prof. Tkáč, dekan TF SPU. Zaželal im veľa úspechov v ďalšom štúdiu a zároveň poďakoval za vzornú reprezentáciu a propagáciu fakulty v zahraničí.

Späť