Takmer štyristo uchádzačov prišlo na Deň otvorených dverí na Technickej fakulte

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Pätnásty február 2017 patril Dňu otvorených dverí na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Takmer štyri stovky uchádzačov o štúdium mali príležitosť prezrieť si priestory fakulty, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami.

Záujemcovia o štúdium sa oboznámili so systémom výučby a prezreli si výučbové, výskumné a knižničné priestory fakulty spojené s odborným výkladom. Informácie o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania, dôležitých termínoch, možnostiach študijného pobytu v zahraničí, spolupráci fakulty s domácimi a zahraničnými inštitúciami či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov na trhu práce sa dozvedeli v úvodnej prednáške od prof. Ing. Romana Gálika, PhD., prodekana TF SPU v Nitre. Zástupcovia katedier pri prehliadke priestorov zase odpovedali na konkrétne otázky jednotlivcov o štúdiu na programoch, ktoré tá ktorá katedra zabezpečuje.

Späť