Technická fakulta ma nové medzinárodne uznávané pracovisko

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Technická fakulta poskytuje okrem kvalitného vzdelávania v akreditovaných študijných programoch aj ďalšie možnosti zvyšovania kvalifikácie a odborného rastu.

Jednou z foriem, ktorú využíva Technická fakulta, sú i kurzy organizované prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti vo výučbe, výskume a vývoji v oblasti zvárania, spájania materiálov a príbuzných technológií, ako aj spolupráce s praxou, Technická fakulta  disponuje mnohými odborníkmi, ktorí majú čo odovzdať záujemcom z tejto oblasti vo forme odborných poznatkov a praktických skúseností a zručností. História vzdelávania podľa predpisov Medzinárodného inštitútu zvárania (IIW) a Európskej zváračskej federácie (EWF) sa začala na Technickej fakulte na Katedre kvality a strojárskych technológií písať takmer pred dvoma desaťročiami. Počas tohto obdobia fakulta vychovala takmer dve stovky medzinárodne akceptovaných odborníkov.

Vzhľadom na neustále požiadavky praxe predovšetkým v poslednom období sa fakulta rozhodla znova vzdelávať v kurzoch európskych/medzinárodných zváračských inžinierov a technológov. Nevyhnutným predpokladom k tomu však bolo obnovenie pôsobnosti ATB pri TF, teda Osvedčeného vzdelávacieho miesta schváleného Autorizovaným národným orgánom Európskej zváračskej federácie (EWF) - Výskumným ústavom zváračským - PI Bratislava. Po úspešnom absolvovaní auditu sme získali od 1.2.2018 oprávnenie uskutočňovať vzdelávanie podľa smerníc EWF/IAB ako jedna z dvoch fakúlt v SR.

Späť