Technická fakulta SPU v Nitre pomáha Albánsku pri prístupových rokovaniach s Európskou úniou

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 4. – 9. mája 2018 sa uskutočnila návšteva expertov SPU v Nitre v Albánsku s cieľom pomôcť albánskym partnerom v rámci prístupového procesu do EÚ v oblasti vedy, techniky a vzdelávania. Návšteva bola súčasťou projektu rozvojovej pomoci CETIR, ktorý získala FEM SPU v Nitre na tému "Towards Agriculture and Rural Development in Albania (TARDA)" č. SAMRS/CETIR/127/393/2018 – 16/4/2018-SAMRS

Za Technickú fakultu SPU v Nitre sa rokovaní o inštitucionálnej spolupráci so zameraním na sektor poľnohospodárstva a rozvoja vidieka zúčastnila doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. Jedným z hlavných bodov programu bola návšteva Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Albánskej republiky, kde boli prerokované ďalšie možnosti spolupráce medzi univerzitou, ministerstvom a ďalšími inštitúciami zodpovednými za agrárnu politiku a prístupové rokovania s EÚ. Počas panelovej diskusie a jednotlivých rokovaní boli identifikované oblasti možnej spolupráce tak, ako vyplývajú z definovaných vládnych priorít rozvoja agrosektora v Albánsku. Ako jedna z najdôležitejších bola identifikovaná oblasť podpory malých podnikateľov – farmárov - prostredníctvom budovania potravinových inkubátorov, kde zaujali najmä skúsenosti Technickej fakulty pri riešení projektu FITR - Food Incubators Transforming Regions.

Rokovania ukázali veľký záujem albánskych partnerov o spoluprácu najmä v oblasti rozvoja vidieka, tvorby politík a v oblasti akademickej a vedecko-technickej spolupráce. Výsledkom tejto spolupráce je zintenzívnenie akademickej spolupráce, predovšetkým zapojenie do mobilitných projektov programov CEEPUS a Erasmus +, ale aj prejavený záujem mladých Albáncov o štúdium na Technickej fakulte SPU v Nitre.

Späť