Terapeutické účinky apiterapie vo vysokoškolskom vzdelávaní

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Množstvo vedeckých štúdií naznačuje, že apiterapia je dôležitou súčasťou Doplnkovej a alternatívnej medicíny (CAM) a táto skutočnosť predstavuje východiskový bod projektu Be(e)Therapy - "Therapeutic effects of apitherapy" in higher education (2017-1-TR01-KA203-045990), ktorého riešenie sa začalo úvodným stretnutím partnerov v tureckom Çanakkale v dňoch 26.2. - 27.2.2018. Be(e)Therapy projekt je riešený v rámci programu Erasmus+ KA2 - Strategické partnerstvá pre oblasť vysokoškolského vzdelávania.

Jeho hlavným cieľom je vypracovať kurikulum a sylaby eLearningového kurzu zameraného na oblasť apiterapie. Partnerstvo projektu bolo vytvorené so zámerom spojiť rôzne disciplíny, ktoré môžu priniesť inovácie v oblasti apiterapie nielen do vysokoškolského vzdelávania ale aj medicínskej praxe. Tvorené je šiestimi partnermi zo štyroch krajín – Turecka, Slovenska, Poľska a Litvy - Canakkale Onsekiz Mart Universitesi, Aleksandro Stulginskio Universitetas, Adnan Menderes Universitesi, Uniwersytet Przyrodniczy We Wroclawiu, Balıkesir University a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a spája expertov z oblasti medicíny, živočíšnej výroby, produkcie potravín, odborného vzdelávania, vidieckeho rozvoja, tvorby politík a, samozrejme, vysokoškolského vzdelávania. Za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu na riešení projektu participujú Technická fakulta a Fakulta ekonomiky a manažmentu.

Plánované výstupy projektu:

  • Národné správy "Apiterapia - tradičné a doplnkové lekárske postupy",
  • eLearningová platforma a online vzdelávacie materiály,
  • Sprievodca k pochopeniu doplnkovej a alternatívnej medicíny (CAM),
  • Vzdelávací kurz “Apiterapia v doplnkovej a alternatívnej medicíne”,
  • Príručka európskej apitherapie.

Späť