Tradičné stretnutie seniorov s vedením Technickej fakulty

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Vo štvrtok 25. januára 2018 privítalo Vedenie TF spolu so zástupcami odborovej organizácie bývalých zamestnancov fakulty. V priestoroch jedálne Študentského domova A. Bernoláka sa im prihovoril prof. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan fakulty. Už tradične prítomných informoval o tom, čo fakulta v uplynulom roku dosiahla, čo ju čaká v roku 2018 a kam smeruje v nasledujúcom období.

Stretnutie sa ani tento rok nezaobišlo bez blahoželaní a odovzdania kvetinových darov tým, ktorí v predchádzajúcom roku oslávili významné životné jubileum. Pán prodekan im poďakoval za prácu odvedenú počas ich aktívne profesného života a do ďalších dní im poprial predovšetkým pevné zdravie. S pietou a úctou si prítomní pripomenuli i kolegov, ktorí nás v minulom roku navždy opustili.

Spomienkam na chvíle strávené na pôde fakulty, ale i otázkam smerujúcim k jej súčasnému dianiu, patrila ďalšia časť stretnutia. V diskusiách s členmi vedenia, zástupcami odborov a vedúcimi katedier sa bývali zamestnanci živo zaujímali predovšetkým o problematiku poklesu študentov a možnosti tvorby nových študijných programov v nadväznosti na potreby praxe.

Ďakujeme všetkým bývalým zamestnancom, ktorí prijali naše pozvanie a pozdravujeme tých, ktorí sa ho z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť. Všetkým želáme pevné zdravie a tešíme sa na ich návštevy počas celého roka.

Späť