“Váš odpad je pre nás pokladom”

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Čo majú spoločné zubné kefky, plechovky vyrobené z polyuretánovej peny a použité obaly z potravín? Predstavujú tri z deviatich príkladov dobrej praxe v oblasti obehového hospodárstva prezentované v brožúre „Váš odpad je pre nás pokladom“, ktorá bola vydaná v rámci projektu MOVECO.

Bratislava, Slovensko, 5. Január 2018 – brožúra s názvom “ Váš odpad je pre nás pokladom” predstavuje výrobky a biznis modely, ktoré sú príkladom úspešnej aplikácie princípov  obehovej ekonomiky v praxi. Poslúžiť môžu ako vzor pre ďalšie spoločnosti, ktoré sa zaujímajú o to, ako obehová ekonomika môže pomôcť pri znížení nákladov či vzniku nového podnikateľského zámeru prostredníctvom napr. uzatvorenia materiálového cyklu, znižovania tvorby odpadu, využívania recyklovaných materiálov, či ochrany zdrojov.

Myslite v cykloch – od lineárneho k obehovému hospodárstvu

Pre tradičné, takzvané lineárne, hospodárstvo je typické, že odpad z použitých výrobkov je zneškodnený v spaľovniach alebo uložený na skládke. Výsledkom tohto spôsobu nakladania
s odpadom je však strata materiálov a prírodných zdrojov. Cieľom obehovej ekonomiky je naopak uzatvorenie materiálových cyklov – a to už vo fáze návrhu výrobku. Produkty, ktoré je možné používať opakovane, je možné ich zdieľať, opraviť či recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu umožňujú nielen uchovávať zdroje, ale stávajú sa aj trendom. Z kávovej usadeniny je napríklad možné vyrábať perá, zo starých textilných vlákien nové tašky.

Podľa slov Grit Ackermann, koordinátorky projektu MOVECO: “Príklady dobrej praxe, uvedené
v brožúre spracovanej v rámci projektu MOVECO poukazujú na prínosy spojené s prechodom
k obehovej  ekonomike. Uzatvorenie materiálových cyklov je kľúčové pre udržateľnú budúcnosť
na našej planéte.” Zároveň dodáva, že prezentované príklady sú len malou ukážkou – ďalšie je možné nájsť na webovej stránke projektu. Cieľom projektu je podľa Grit Ackermann tiež: “...poskytnúť zainteresovaným stranám z radov samospráv, podnikateľskej sféry i širokej verejnosti balík informačných nástrojov, ktorý poskytuje informácie o možnostiach aplikácie princípov obehovej ekonomiky v praxi.”

Brožúra v anglickom jazyku je dostupná bezplatne na stránke projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/section/best-practice. Na oficiálnej stránke budú čoskoro zverejnené ďalšie materiály, ktoré budú súčasťou balíka informačných nástrojov ako aj iné materiály.

Cieľom európskeho projektu MOVECO je podporovať prechod k obehovej ekonomike
v krajinách Dunajského regiónu

Projekt MOVECO, realizovaný v rámci programu Interreg Dunajský nadnárodný program, je zameraný na zvyšovanie povedomia o princípoch obehovej ekonomiky medzi podnikmi, výskumno-vývojovými organizáciami, verejnými inštitúciami,  grantovými agentúrami a širokou verejnosťou.

Dvanásť projektových partnerov, s podporou štyroch asociovaných partnerov, z desiatich krajín Dunajského regiónu pracuje od januára 2017 na zvyšovaní povedomia o obehovej ekonomike a zlepšovaní rámcových podmienok pre rozvoj cirkulárnych produktov a biznis modelov v Dunajskom regióne. Koordinátorom projektu je Slovinská obchodná a priemyselná komora, partnermi projektu sú aj dve slovenské inštitúcie – Slovak Business Agency  a Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Ďalšie informácie o projekte nájdete:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/section/best-practice

Kontakt na slovenských partnerov

Jana Bieliková

Tel: +421 2 203 63 373

Email: bielikova@sbagency.sk

Miletičova 23

821 09 Bratislava

 

Zuzana Palková

Tel: +421 37 641 4765

Email: zuzana.palkova@uniag.sk

Tr. A. Hlinku 2,

949 76 Nitra

Kontakt na tvorcov brožúry

Elisabeth Beer

Phone: +49 821 455798-0

Email: info@umweltcluster.net

Trägerverein Umwelttechnologie-Cluster e.V.

Am Mittleren Moos 48

86167 Augsburg

Germany

Kontakt na komunikačnú kanceláriu projektu

Rosina Lohmeyer

Tel.: +49 89 9901 888 174

Email: moveco@bayfor.org

Bavarian Research Alliance (BayFOR) GmbH

Prinzregentenstraße 52

80538 Munich

Germany

Späť