Zástupcovia TF SPU v Nitre navštívili VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Zástupcovia TF SPU v Nitre navštívili v dňoch 16.–19. októbra 2017 výskumné centrum VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. (Technické výskumné centrum Fínska) v Helsinkách. Delegácia z TF rokovala s VTT o vedeckej a projektovej spolupráci ako aj o možnostiach praxe študentov doktorandského štúdia vo VTT.

Za TF SPU sa rokovania zúčastnili prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF SPU v Nitre, prof. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, doc. Ing. Štefan Pogran, CSc., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a Ing. Katarína Kollárová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy.  

Výskumné centrum VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. je jednou z popredných výskumných a technologických inštitúcií v Európe, ktorá bola založená v roku 1942. Centrum vyvíja nové inteligentné technológie, riešenia a inovačné služby a poskytuje expertné služby pre domácich aj medzinárodných zákazníkov a partnerov.

Späť