ZÁPISNICA z priebehu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SPU a AS TF SPU v Nitre

vložil: Ing. Ján Csillag

Späť