Vzdelávacie projekty – medzinárodné

CEEPUS

Názov projektu: Renewable Energy Sources
Označenie projektu: CIII-SK-0405-07-1516 
Koordinátor projektu: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: akademický rok 2015/16

Názov projektu: Engineering as Communication Language in Europe
Označenie projektu: CIII-PL-0701-04-1516 
Koordinátor projektu: Prof. Nzw. Dr. hab. inž. Krzysztof Rokosz, DSc PhD, Politechnica Koszalinska, Poland
Lokálny koordinátor na SPU v Nitre: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: akademický rok 2016/17

LEONARDO DA VINCI

Názov projektu: Entering the Bio Based Economy
Akronym: EBBEY
Označenie projektu: 2013-1-NL1-LEO05-12308 
Koordinátor projektu: Hans Blankestijn, AOC RAAD, The Netherlands
Lokálny koordinátor na SPU v Nitre: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: 2013 – 2015
Web: www.ebbey-project.eu

Názov projektu: Agrobiogas as an Alternative Source of Energy in Rural Areas
Akronym: RUBIGAS
Označenie projektu: 2013-1.PL1-LEO05-37532 
Koordinátor projektu: Maciej Dymacz, NRIAP, Poland
Lokálny koordinátor na SPU v Nitre: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: 2013 – 2015
Web: www.rubigas.eu

Názov projektu: Clean Tech Employees and Students (C-TEST)
Označenie projektu: 2012-1-NL1-LEO05-08724
Koordinátor projektu: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: 2012 – 2014

Názov projektu: Enhance Attractiveness of Renewable Energy Training by Virtual Reality (AVARES)
Označenie projektu: 2012-1-GR1-LEO05-10057
Koordinátor projektu: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: 2012 – 2014

Názov projektu: Mobile Web 2.0 e-Training for Vocational Education Trainers (MobiVET)
Označenie projektu: 2012-1-MT1-LEO05-00789
Koordinátor projektu: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: 2012 – 2014

ERASMUS PLUS – STRATEGIC PARTNERSHIPS

Názov projektu: Food Incubators Transforming Regions
Akronym: FITR
Označenie projektu: 2015-1-UK01-KA202-013692
Koordinátor projektu: Ciaran Cunningham, Banbridge District Enterprises Ltd., Northern Ireland
Lokálny koordinátor na SPU v Nitre: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: 2015 – 2017

Vzdelávacie projekty – domáce

KEGA

Názov projektu: Vytvorenie a praktická implementácia slovensko-anglického a anglicko-slovenského online slovníka pre biosystémové inžinierstvo
Označenie projektu: 003SPU-4/2013
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslav Macák, PhD.
Doba riešenia: 2013 – 2015

Názov projektu: Transfer inovačných technológií do vzdelávacieho procesu v dimenziách potrieb súčasného poľnohospodárstva formou vysokoškolskej učebnice
Označenie projektu: 011SPU-4/2014
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Doba riešenia: 2014 – 2015

Názov projektu: Integrácia inovačných trendov v obrábaní kovov, metrológii a manažérstve kvality do univerzitného štúdia
Označenie projektu: 035SPU-4/2014
Zodpovedný riešiteľ: Dr. h. c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.
Doba riešenia: 2014 – 2016

Názov projektu: Environmentálne technológie a technika
Označenie projektu: 044SPU-4/2014
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
Doba riešenia: 2014 – 2016

Názov projektu: Multimediálna podpora ťažiskových predmetov nového inžinierskeho študijného programu „Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike“
Označenie projektu: 041SPU-4/2014
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Doba riešenia: 2014 – 2016