Štipendiá poskytované študentom Technickej fakulty.

Kritériá - prospechové 2017

Rozdelenie motivačných štipendií v kalendárnom roku 2017

Kritériá - prospechové 2016

Rozdelenie motivačných štipendií z kalendárneho roku 2016

Motivačné štipendium - výveska

MŠ - prospechové priemery 2017 - výveska

MŠ - prospechové priemery 1.ročníka ZS 2016/2017 -  výveska