Úspešní absolventi TF SPU v Nitre

Ing. Michal Abelovič MSc.
Predseda predstavenstva, Považský cukor a.s..
Ing. Štefan Adam
Štátny tajomník MPaRV SR
Ing. Ivan Bednárik
ALBEX plus – konateľ
Ing. Tibor Gaspár
Kufferath s.r.o.
Ing. Vladimír Chovan
generálny riaditeľ spoločnosti Agropartner spol. s r.o. Plavecké Podhradie, minister pôdohospodárstva 2009–10
Ing. Juraj Kusy
generálny riaditeľ ARRIVA NITRA a.s.
Ing. Peter Lenďák, PhD.
Výkonný riaditeľ S-EKA, spol. s r.o., Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel v SR
tl_files/tf/galleries/Naj_absolventi/tabulka-web/Mesaros.jpg Ing. Miroslav Mesároš
Project Manager, MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Ing. Róbert Pecko
konateľ spoločnosti, LEMKEN SLOVAKIA
tl_files/tf/galleries/Naj_absolventi/tabulka-web/Sklenar.jpg Ing. Dalibor Sklenár
konateľ spoločnosti Templus, s.r.o., dodavatel vykurovacej techniky
Ing. Katarína Lestyanszka Škůrková, PhD.
odborna asistentka s PhD., Slovenska technicka univerzita v Bratislave,, Materialovotechnologicka fakulta so sidlom v Trnave
Dr h.c. prof. dr hab. Stanisław Sosnowski
Prorektor, prezident, Vysokej Školy Inżyniersko-Ekonomickej w Rzeszowie, Veduci Katedry pol’nohospodársko – potravinarských výrobných technológií Biologicko – pol’nohospodárska fakulta Rzeszowskej Univerzity, Absolvent Technickej (Mechanizačnej) fakulty SPU v Nitre
Ing. Miloš Valentíny
Projektmanager, SCHAUER
Ing. Juraj Varga
vedúci prevádzky Banská Bystrica, CESTY NITRA a.s. Groupe COLAS
Ing. Pavol Žabár
Manažér kvality Elektrokarbon a.s. Topoľčany