Podmienky prijímania uchádzačov pre III. stupeň VŠ

Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018 - aktualizovaná 30. 08. 2017

Zápis pre jednotlivé ročníky na doktorandskom štúdiu

Témy dizertačných prác doktorandského štúdia TF pre akademický rok 2017/2018

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň

Osobný dotazník

 

Odborové komisie TF SPU

Pokyny k účasti na štátnej dizertačnej skúške

Oznam o konaní obhajoby doktorandských dizertačných prác

 

Tlačivá

Žiadosť o vykonanie  dizertačnej skúšky

Žiadosť o povolenie obhajoby doktorandskej dizertačnej práce

 

Kontakt

Študijné oddelenie pre 3. stupeň štúdia
 
Ing. Renáta Záhorská, PhD.
D-TF SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: 037/641 5589
e-mail: Renata.Zahorska@uniag.sk
 
Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: 9,00 – 11,00 h 13,00 – 15,00 h
Streda: 9,00 – 11,00 h 13,00 – 15,00 h
Štvrtok: 9,00 – 11,00 h 13,00 – 15,00 h
Piatok: 12,00 – 15,00 h