Aktuálne informácie

10.08.2016 14:32:51 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Stanovisko vedenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej fakulty SPU k medializovanej kauze

Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vedenie Technickej fakulty SPU sa dištancuje od akýchkoľvek aktivít jednotlivých zamestnancov, ktorých výsledkom je poškodenie dobrého mena univerzity a fakulty. V súvislosti s medializovaným obvinením troch zamestnancov SPU v Nitre je vedenie univerzity súčinné s orgánmi činnými v trestnom konaní a v prípade preukázania viny budú prijaté príslušné opatrenia a vyvodené dôsledky aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Čítať ďalej…

23.06.2016 00:09:52 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Technická fakulta privítala mladých vedcov

Vo štvrtok 16. júna 2016 sa na pôde Technickej fakulty pod odbornou garanciou dekana fakulty prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., konal už XVIII. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie mladých.

Čítať ďalej…

07.06.2016 10:39:11 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Technická fakulta sa prezentovala na strojárskom veľtrhu

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre je zaraďovaný k najväčším a najvýznamnejším podujatiam svojho druhu u nás.  Už jeho 23. ročník sa konal v dňoch 24. – 27. mája 2016 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Čítať ďalej…

10.05.2016 13:22:47 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Technická fakulta sa prezentovala na Job Expo 2016

Aj tento rok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo veľtrh práce Job Expo 2016. V priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre sa v dňoch 26. až 28. apríla 2016 konal už jeho 6. ročník v spojení s 18. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2016  a 24. ročníkom celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016.

Čítať ďalej…

27.04.2016 14:47:29 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Medzinárodná študentská vedecká konferencia na TF SPU v Nitre

V stredu 20. apríla 2016 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konala medzinárodná študentská vedecká konferencia pod názvom „Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve“. O čo najlepšie umiestnenie sa v troch rokovacích sekciách uchádzalo 32 prác, medzi ktorými boli aj práce zo zahraničných univerzít: z Ukrajiny (2 práce), zo Srbska (2 práce), z Maďarska (1 práca) a z ČR (2 práce).

Čítať ďalej…