Aktuálne informácie

16.02.2017 19:52:07 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Takmer štyristo uchádzačov prišlo na Deň otvorených dverí na Technickej fakulte

Pätnásty február 2017 patril Dňu otvorených dverí na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Takmer štyri stovky uchádzačov o štúdium mali príležitosť prezrieť si priestory fakulty, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami.

Čítať ďalej…

07.02.2017 21:25:08 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Stretnutie vedenia TF s bývalými zamestnancami

Už tradične patrí jeden z posledných dni januára milému podujatiu, ktoré organizuje Vedenie Technickej fakulty pre bývalých zamestnancov. Spolu so zástupcami fakultného výboru odborovej organizácie im chce aj touto formou poďakovať za prácu a aktivity, ktorými počas svojho profesného života prispeli nielen k rozvoju pracoviska, na ktorom pôsobili, ale i k rozvoju celej fakulty.

Čítať ďalej…

31.01.2017 12:12:35 vložil Ing. Ján Csillag

Dobrá prezentácia je základ úspechu. Technická fakulta išla za študentmi do Mlynov

Po predchádzajúcich troch úspešných ročníkoch Dňa otvorených dverí Technickej fakulty SPU v Nitre v obchodnom centre Galéria Mlyny vedenie TF pod taktovkou dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., 26. januára opäť prezentovalo svoju fakultu širokej verejnosti.

Čítať ďalej…

20.12.2016 16:30:49 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Časopis Acta Technologica Agriculturae zaradený do databázy Scopus

Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že medzinárodný vedecký časopis Acta Technologica Agriculturae bol v roku 2016 zaradený do databázy Scopus.

Čítať ďalej…

19.12.2016 07:23:04 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Študenti Technickej fakulty SPU ocenení Nadáciou CLAAS

Už po piatykrát sa zúčastnili študenti Technickej fakulty SPU v Nitre na udelení ocenenia International Student Prize, ktoré každoročne udeľuje Nadácia CLAAS.

Čítať ďalej…