Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Tohtoročný, v poradí už 25. medzinárodný strojársky veľtrh, privítal  22. mája 2018 svojich prvých návštevníkov. Podujatie, nad ktorým už niekoľko rokov drží záštitu Ministerstvo hospodárstva SR, patrí u nás v súčasnosti k najvýznamnejším svojho druhu. Domáci a zahraniční vystavovatelia na ňom prezentujú najnovšie stroje, zariadenia, výrobky, ale i technológie výroby.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 4. – 9. mája 2018 sa uskutočnila návšteva expertov SPU v Nitre v Albánsku s cieľom pomôcť albánskym partnerom v rámci prístupového procesu do EÚ v oblasti vedy, techniky a vzdelávania.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Študenti Bc. Martin Masár, Bc. Peter Holý a Bc. Dominik Horňák úspešne reprezentovali Technickú fakultu na súťaži ŠVOČ v odbore výrobná technika vo Zvolene, ktorá sa konala 15. mája 2018 na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene.

vložil: Ing. Ján Csillag

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre, ktoré sa uskutočnilo 3. mája, odovzdal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekréty siedmim novým docentom.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V stredu 25. apríla 2018 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity  v Nitre konala medzinárodná študentská vedecká konferencia pod názvom „Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve“. O čo najlepšie umiestnenie sa v troch rokovacích sekciách uchádzalo 26 prác, medzi ktorými boli aj práce zo zahraničných univerzít: z Ruskej federácie (1 práca) a z ČR (2 práce).