Aktuálne informácie

20.04.2017 13:54:42 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Estónski predstavitelia navštívili TF SPU v Nitre

Technickú fakultu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (TF SPU) v Nitre navštívila 11. apríla 2017 delegácia z Technologického inštitútu Estónskej univerzity prírodných vied (Eesti Maaülikool, EMÜ, Estonian University of Life Sciences) v Tartu.

Čítať ďalej…

03.04.2017 23:28:01 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Zhromaždenie akademickej obce a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre

Zhromaždenie akademickej obce a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre sa uskutočnilo dňa 28. marca 2017 o 10.30 h v Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka.

Čítať ďalej…

31.03.2017 09:59:36 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Pripomenuli sme si Deň učiteľov, rektor ocenil významné osobnosti

Pri príležitosti Dňa učiteľov usporiadalo vedenie SPU na čele s rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., slávnostné podujatie, v rámci ktorého bola ocenená práca tých pedagógov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity.

Čítať ďalej…

10.03.2017 08:00:22 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre oznamuje

Dňa 12. apríla 2017 o 8.30 hod v priestoroch veľkej zasadačke TF SPU v Nitre, pavilón MF, IV. poschodie prednesie Ing. Viera KAŽIMÍROVÁ, PhD., odborná asistentka Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre, habilitačnú prednášku na tému: „Technika na spracovanie poľnohospodárskej produkcie pre energetické využitie“ v odbore  6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby a bude obhajovať habilitačnú prácu s  názvom „Hodnotenie mechanických vlastností peliet“

Čítať ďalej…

16.02.2017 19:52:07 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Takmer štyristo uchádzačov prišlo na Deň otvorených dverí na Technickej fakulte

Pätnásty február 2017 patril Dňu otvorených dverí na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Takmer štyri stovky uchádzačov o štúdium mali príležitosť prezrieť si priestory fakulty, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami.

Čítať ďalej…