Podmienky prijatia na štúdium

Podmienky prijatia pre 1.stupeň štúdia

Podmienky prijatia pre 2. a 3. stupeň štúdia