Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/2020

Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2018/2019

 

Odborové komisie TF SPU

Pokyny k účasti na štátnej dizertačnej skúške

Oznam o konaní obhajoby doktorandských dizertačných prác

 

Tlačivá

Obhajoba dizertačnej práce

Pokyny k žiadosti o povolenie obhajoby doktorandskej dizertačnej práce

Žiadosť o vykonanie  dizertačnej skúšky

Žiadosť o povolenie obhajoby doktorandskej dizertačnej práce

 

Oznamy

Obhajoby dizertačných  prác doktorandského  štúdia

 

 

Kontakt

Študijné oddelenie pre 3. stupeň štúdia
 
Ing. Renáta Záhorská, PhD.
D-TF SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: 037/641 5589
e-mail: Renata.Zahorska@uniag.sk
 
Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: 9,00 – 11,00 h 13,00 – 15,00 h
Streda: 9,00 – 11,00 h 13,00 – 15,00 h
Štvrtok: 9,00 – 11,00 h 13,00 – 15,00 h
Piatok: 12,00 – 15,00 h