Plány vedeckých podujatí TF SPU: 

 


Vedecké podujatia TF SPU:

2017

KVALITA - TECHNOLÓGIE – DIAGNOSTIKA  (QUALITY - TECHNOLOGIES - DIAGNOSTICS)
Medzinárodná vedecká konferencia 23.05. - 24.05.2017, Technická fakulta SPU v Nitre

stránka konferencie (SK verzia)

stránka konferencie (ENG verzia)


2016

XVIII. Medzinárodná vedecká konferencia mladých 2016 (XVIII International Conference of Young Scientists), 15.-16.6.2016.

Program MVKM 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECENT ADVANCES IN AGRICULTURE, MECHANICAL ENGINEERING AND WASTE POLICY ( NAJNOVŠIE TRENDY V POĽNOHOSPODÁRSTVE, V STROJÁRSTVE  A V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE )
International Student Scientific Conference ( Medzinárodná študentská vedecká konferencia )
19.4. -  20.4.2016

Kvalita a spoľahlivosť technických systémov (Quality and Reliability of Technical Systems)
21. Medzinárodná vedecká konferencia 24.5.2016 - 25.05.2016 Agriinštitút Nitra 


2014