Informácie o habilitačných a inauguračných konaniach na TF SPU v Nitre

 

Aktuálne oznamy

 

Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre oznamuje,že dňa

17. apríla 2018 o 9.00 hod., v priestoroch veľkej zasadačky TF SPU v Nitre, pavilón MF, IV. poschodie prednesie Ing. Ján KOSIBA, PhD., odborný asistent Katedry dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre, habilitačnú prednášku na tému: „Metódy testovania hydrostatických prevodníkov aplikovaných v mobilných energetických prostriedkoch“ v odbore 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom „Hodnotenie degradačných procesov biologicky odbúrateľných kvapalín“

17. apríla 2018 o 11.00 hod., v priestoroch veľkej zasadačky TF SPU v Nitre, pavilón MF, IV. poschodie prednesie Ing. Martin OLEJÁR, PhD., odborný asistent Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre, habilitačnú prednášku na tému: „Základy fuzzy riadenia a jeho využitie vo výrobnej technike“ v odbore 5.2.50 Výrobná technika a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom „Možnosti implementácie riadiacich plôch fuzzy regulátora do centrálneho riadiaceho systému mobilného robota“

18. apríla 2018 o 8.30 hod., v priestoroch veľkej zasadačky TF SPU v Nitre, pavilón MF, IV. poschodie prednesie doc. Ing. Zuzana PALKOVÁ, PhD., docentka Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre, inauguračnú prednášku na tému: „Využitie prostriedkov informačných technológií v procese modelovania a riadenia závlahových sústav“ v odbore 5.2.50 Výrobná technika.