Oddelenie dopravnej výchovy a služieb

 

vedúci pracoviska: Ing. Rastislav Bernát, PhD.

sekretariát: Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.